Privacy & cookies

Privacyverklaring

Uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens.

DXE.nl respecteert uw privacy en doet er alles aan om deze te beschermen. Hieronder leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij verwerken deze persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

Verwerking van uw gegevens

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van:
- Het afhandelen van contactverzoeken die via onze website worden gedaan;
- Het informeren over cryptovaluta;
- Het in opdracht kunnen handelen (aankopen, verkopen) in cryptovaluta;
- Het beheren van uw cryptovaluta portefeuille;
- Het uitvoeren van marketingactiviteiten;
- Het voorkomen van fraude jegens financiële instellingen (denk aan witwassen of      identiteitsfraude);
- Het voldoen aan diverse wettelijke verplichtingen.

Wij hebben melding gemaakt van de verwerking van persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

 

Het gebruik van de website dxe.nl

DXE.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van de website te beveiligen en misbruik van uw gegevens te voorkomen. Alle personen die namens DXE.nl van uw persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn verplicht hierover geheimhouding te betrachten.

 

Contactformulier

Als u het contactformulier op onze website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

 

Verstrekking aan derden

Uw gegevens worden slechts dan aan partijen verstrekt wanneer het uw uitdrukkelijke wens is om cryptovaluta te kopen of te verkopen. Dan worden slechts die gegevens aan deze derden verstrekt die strikt noodzakelijk zijn voor de dienstverlening.

Op onze website zijn links naar onze social mediakanalen opgenomen. De privacy regulering van deze social mediakanalen gebeurt buiten onze invloedsfeer. Wij zijn hier dan ook niet  aansprakelijk voor.

 

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt.

 

Uw rechten

U kunt ons laten weten dat er geen persoonsgegevens van u mogen worden verwerkt in het kader van marketingactiviteiten. We zullen er dan voor zorgen dat wij u niet meer benaderen voor andere diensten of producten dan die u al van of via ons heeft afgenomen. U kunt dit schriftelijk kenbaar maken aan:

DXE.nl BV  
Erasmusweg 4
4104 AK Culemborg

Ook heeft u het recht om te weten welke van uw persoonsgegevens wij hebben vastgelegd, bijvoorbeeld omdat u die wilt controleren, verbeteren, aanvullen of afschermen. Wanneer u meent dat bepaalde persoonsgegevens niet relevant voor ons zijn, kunt u ze zelfs laten verwijderen, tenzij wettelijk anders bepaald. U kunt dit doen door ons een schriftelijk verzoek te sturen, onder bijvoeging van een kopie van uw legitimatiebewijs, aan bovengenoemd postadres. Wij zullen dan binnen vier weken op uw verzoek reageren.

 

Wijziging van deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer u onze privacyverklaring regelmatig raadpleegt, bent u van deze wijzigingen op de hoogte.

 

Contact

Wij bieden u de mogelijkheid om contact met ons op te nemen via e-mail en/of het contactformulier op onze website. In dit geval worden alle data opgeslagen om uw contactverzoek te kunnen behandelen. Wij delen geen gegevens met derden. Wij leggen geen relatie tussen gegevens met andere gegevens die worden verzameld op onze website.

In lijn met de privacy rechten zoals deze gelden volgens de AVG hebben gebruikers van deze website het recht op informatie over het gebruik van hun persoonsgegevens. Ook kunnen zij inzage, correctie en verwijdering van hun gegevens vragen en bezwaar maken tegen het gebruik ervan zolang dit niet in strijd is met een geldende wettelijke bewaarplicht.

 

Cookie beleid

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die door het bezoeken van onze website op uw pc, tablet of mobiele telefoon worden opgeslagen.

De DXE-website maakt gebruik van twee soorten cookies, functionele en analytische. De functionele cookies worden gebruikt om onze website technisch goed te kunnen laten functioneren.   

 

Gebruik van Functionele Cookies

Dit zijn technisch noodzakelijke cookies om onze website op een juiste manier te kunnen gebruiken. Zonder deze cookies kan het zijn dat een website niet naar behoren werkt. Voor deze cookies is het niet nodig om toestemming te vragen, wel willen wij u hierover informeren.

 

Analytische cookies/Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om inzage te krijgen over hoe bezoekers onze website gebruiken dit om de werking en het gebruik van de website te verbeteren.

Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt, is in de basis geanonimiseerd, uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven, tenzij u hier toestemming voor geeft. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. 

De gegevens die door Google worden verzameld gebruiken wij alleen intern en worden niet gedeeld met derden. Doel hiervan is om een beter beeld van onze gebruikers te krijgen en zodoende onze dienstverlening en de werking van de website beter op onze gebruikers af te stemmen.  

U kunt de op uw pc, tablet of mobiele telefoon geplaatste cookies handmatig verwijderen door binnen uw browserinstellingen uw browsergeschiedenis te wissen.Registeren