Disclaimer

Disclaimer

Het beleggen en handelen in cryptovaluta is risicovol. De kans op winsten is aanwezig, maar de kans op verlies is ook mogelijk. Prijzen fluctueren ieder moment van de dag. Wij adviseren u daarom alleen gelden te gebruiken waarvan u zich kunt permitteren hierover risico te lopen. 

Zorg dan ook dat u voldoende op de hoogte bent van alle risico’s met betrekking tot het beleggen in cryptovaluta. Weest u bewust van deze risico’s en de kosten. Spreid uw investeringen en investeer nooit meer dan u kunt missen. Wij adviseren u om eerst informatie in te winnen bij een onpartijdige en competente partij voordat u start met beleggen in cryptovaluta.

Realiseert u zich dat cryptovaluta buiten het toezicht van de AFM en DNB vallen.

In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, waarbij DXE.nl streeft naar het geven van volledige, correcte en actuele informatie. Aan de informatie op de website van DXE.nl kunnen echter geen rechten worden ontleend. Het gebruik maken van de informatie op deze website geschiedt uitdrukkelijk op uw eigen risico.

DXE.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die verband houdt met het gebruik van deze website of met de tijdelijke onmogelijkheid om deze website te raadplegen.

DXE.nl is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites waarnaar wordt verwezen of websites die verwijzen naar deze website.

DXE.nl behoudt zich het auteursrecht op deze website voor. Uitsluitend met uitdrukkelijke bronvermelding of schriftelijke toestemming van DXE.nl is het toegestaan de informatie op deze website geheel of gedeeltelijk op enigerlei wijze over te nemen en/of te verspreiden.

DXE.nl verwerkt (verzamelt, gebruikt, bewaart, verstrekt en vernietigt) persoonsgegevens. Hierbij neemt DXE.nl de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) in acht. Persoonsgegevens worden door DXE.nl alleen verwerkt ten behoeve van de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens zijn bestemd of daarmee verenigbare doeleinden.Registeren