Steem

Steem

Ticket symbol: STEEM
Hoeveelheid in omloop: 264.650.791
Maximale hoeveelheid: 281.624.885

Wil je STEEM kopen en verkopen? Neem dan contact op met je DXE accountmanager.

 

Steem het decentrale social netwerk

 

Steem heeft het social netwerk Steemit gebouwd. Het is te vergelijken met een platform als Reddit. Echter de content (artikelen, blogs e.d.) wordt opgeslagen op een blockchain.

Steem biedt een decentraal social netwerk zonder tussenkomst van een derde partij (content provider). Hierdoor kan de informatie, verkregen op basis van het surfgedrag van gebruikers, niet worden gebruikt voor commerciële doeleinden. Daarnaast kan de informatie op het netwerk niet worden doorgespeeld aan ondernemingen of inlichtingendiensten.
Hiermee is de privacy van gebruikers gewaarborgd.

Het doel van Steem is dus het bieden van een alternatief model voor bestaande  social media netwerken zoals Facebook. Content aanbieders moeten worden beloond in plaats van content providers. 

Iedereen die een bijdrage levert aan het netwerk wordt beloond. Deze bijdrage bestaat uit het maken en beoordelen van content. Hoe meer relevante informatie op het netwerk wordt gedeeld, hoe populairder het platform en hoe hoger de beloning. 

De beloning wordt uitgekeerd in de vorm van Steem Dollars (SMD) voor 50% en Steem Power (SP) voor 50%.

STEEM is de hoofdmunt op het netwerk en kan worden verhandeld op diverse  exchanges. Ook kan hiermee Steem Dollars en Steem Powers worden gekocht. Elke dag wordt er STEEM gecreëerd, waarmee deze munt onderhevig is aan inflatie. Veelal wordt STEEM dan ook direct omgezet naar de afgeleide munten.

Steem Dollars
Dit is de beloning die een auteur ontvangt voor het plaatsen van artikelen op het netwerk. De waarde van deze virtuele munt is een op een gekoppeld aan de US Dollar. De bezitter ontvangt jaarlijks een rentevergoeding van 10%.

Steem Power
Dit geeft aan hoeveel stemrecht (macht) de bezitter heeft binnen Steemit.
Naast het stemrecht heeft de bezitter ook recht op dividend. Het is wel een lange termijn belegging, want deze munt mag pas na twee jaar worden verkocht.Registeren