Bitcoin Cash

Bitcoin Cash


Ticket symbol: BCH
Hoeveelheid in omloop: 17.201.225
Maximale hoeveelheid: 21.000.000

Wil je Bitcoin Cash kopen en verkopen? Neem dan contact op met je DXE accountmanager.

Door een toenemende belangstelling naar Bitcoins de afgelopen jaren, nam het aantal transacties hierin exponentieel toe. Dit zorgde voor een verstopping van het netwerk. Dit werd veroorzaakt doordat de blockomvang (in een block worden de transacties opgeslagen) maar 1 MB groot kon zijn en dus duurde het te lang voordat transacties konden worden goedgekeurd. Het verifiëren van een transactie duurde gemiddeld ca. 10 minuten. Dit is veel te lang, zeker als je met een Bitcoin een betaling wilt verrichten, bijvoorbeeld een pizza bestellen.

Het netwerk werd daarom steeds trager en de transactiekosten steeds hoger.

Een aantal ontwikkelaars vond dan ook dat de blockomvang vergroot moest worden. Er ontstond hierover een heftige discussie in de Bitcoin gemeenschap. Er werd een nieuw protocol geschreven (Segregated Witness, kortweg SegWit), een soort software update (softfork) waardoor de capaciteit van een block kon worden verhoogd naar 2 MB. Dit ging sommige ontwikkelaars niet ver genoeg en zij besloten in 2017 niet de software te updaten, maar te kiezen voor de schalingsoplossing. Hetgeen een afsplitsing (hard fork) van de Bitcoin inhield. Bitcoin Core bleef op het bestaande netwerk opereren, terwijl de vernieuwers kozen voor het Bitcoin Cash netwerk.


De blockgrootte van Bitcoin Cash kon zodoende worden verhoogd naar 8 MB waardoor het netwerk aanzienlijk sneller werd en de transactiekosten konden dalen. Hiermee was Bitcoin Cash geboren (2017). Iedere Bitcoin bezitter ontving een equivalent aantal aan Bitcoin Cash.

Aangezien Bitcoin Cash een afgeleide is van de Bitcoin, wordt dit ook wel een altcoin genoemd. In de loop van de jaren zijn er nog meer afsplitsingen geweest van de Bitcoin, zoals Bitcoin Gold, Bitcoin Diamand en Bitcoin Private, maar niet een is tot nu toe zo succesvol als Bitcoin Cash. 


Registeren