Bitcoin

Bitcoin


Ticket symbol: BTC
Hoeveelheid in omloop: 17.113.175
Maximale hoeveelheid: 21.000.000 

Wil je Bitcoins kopen en verkopen? Neem dan contact op met je DXE accountmanager.

Bitcoin (BTC) en blockchaintechnologie

Bitcoin is de eerste cryptomunt die werd gelanceerd in het jaar 2009. De persoon (of groep van personen) achter deze digitale valuta, Satoshi Nakamoto, beschouwde het financiële systeem failliet, want voornamelijk gebaseerd op schuldcreatie in plaats van op waardecreatie.

Hij vond dat het financiële systeem moest plaatsmaken voor een heel nieuw geldsysteem.

In 2008 publiceerde hij daarom een witboek (Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System) voor een nieuw elektronisch geldsysteem gebaseerd op de blockchaintechnologie met de Bitcoin als munteenheid.

De basis van zijn systeem bestaat uit een tweetal onderdelen:

1.    de blockchain en gedistribueerd netwerk;
2.    cryptografie om transacties te autoriseren.

De blockchain is een netwerk van computers die gezamenlijk een digitaal boekhoudkundig systeem bijhouden van de transacties die op het netwerk plaatsvinden. Deze boekhouding is niet besloten of in het bezit van 1 partij, maar openbaar en gezamenlijk bezit van alle gebruikers. Iedere gebruiker heeft de beschikking over de gehele boekhouding. Dit heet een gedistribueerd netwerk.  De boekhouding wordt dus door alle gebruikers gezamenlijk bijgehouden, maar er is maar een juiste versie. Als een van de gebruikers met de boekhouding tracht te knoeien, dan wijkt zijn boekhouding af ten opzichte van alle andere boekhoudingen en dat wordt niet geaccepteerd.

Het netwerk verifieert namelijk niet alleen iedere transactie (de verificatie wordt gedaan door zogenaamde miners), maar vergelijkt deze ook met alle transacties die ooit geweest zijn. Pas op het moment dat er volledige consensus is over de transactie en aansluit op alle vorige transacties, wordt deze goedgekeurd.

Vervolgens worden de goedgekeurde transacties in een block geplaatst.

Elk gemaakt block wordt gekoppeld aan het laatste block, waardoor een ketting ontstaat. De zogenaamde blockchain.

Cryptografie

De transacties worden beveiligd middels cryptografie. Deze wiskundige beveiliging zorgt ervoor dat iemand geen crypto’s kan uitgegeven die hij niet bezit of dat iemand toegang heeft tot de wallet (digitale portemonnee) van een ander.

Zodra een gebruiker een wallet aanmaakt, ontvangt de gebruiker een private key en een public key. Alleen met beide keys samen kan worden gehandeld. De private key mag nooit aan een ander worden gegeven of kenbaar worden gemaakt, want met beide sleutels kan een hacker de crypto’s van een ander zich toe-eigenen.

Om te voorkomen dat de private key wordt gestolen of wordt vergeten, is het noodzakelijk de privé sleutel ergens op te slaan. Dit kan op een computer of laptop of op de mobiele telefoon (soft wallet). Echter deze apparaten kunnen allemaal worden gehackt. Het is dan ook aan te raden de private key op een externe gegevensdrager op te slaan, een zogenaamde hard wallet (een soort USB-stick).

De uitgifte van Bitcoins

Op het Bitcoin netwerk moeten de transacties worden gecontroleerd en na goedkeuring worden vastgelegd in de blockchain. Dit validatieproces is gebaseerd op het zogenaamde Proof of Work protocol (POW), hetgeen ook wel mining wordt genoemd en wordt uitgevoerd door miners.

Miners stellen hun computer(s) en daarmee hun rekenkracht ter beschikking om een ingewikkeld wiskundige opgave op te lossen. Degene die het snelst de juiste oplossing (hash) weet te vinden, mag de transactie valideren en toevoegen aan de blockchain. Hiertoe ontvangen zij een bepaalde hoeveelheid aan Bitcoin als beloning.

Satoshi Nakamoto heeft gekozen om het validatieproces te baseren op het POW-protocol met als voornaamste reden het voorkomen van DDoS aanvallen. Hierbij maken heel veel computers vanaf verschillende locaties verspreid over de wereld contact met een server, om zodoende een website traag of zelfs onbereikbaar te maken.

Het aantal te minen Bitcoins kan nooit meer bedragen dan 21 miljoen. Dat is van tevoren zo vastgelegd (momenteel zijn er ruim 17 miljoen uitgegeven en de laatste wordt in 2140 uitgegeven). Hierdoor wordt de Bitcoin (theoretisch) alleen maar meer waard en kan er geen inflatie ontstaan. Immers er is geen centrale autoriteit die zomaar kan besluiten de Bitcoin hoeveelheid uit te breiden. 


Registeren