ABC Crypto begrippenlijst

 

2FA (twee factor authenticatie)

Toegang tot jouw digitale portemonnee (wallet) krijg je middels je gebruikersnaam en wachtwoord.

Daarnaast kan een tweede beveiligingslaag worden aangebracht voordat je toegang krijgt tot je wallet. Deze 2e beveiliging gaat via een sms-code of een Google authenticator code.

Wij raden je sterk aan deze extra beveiliging te implementeren.

Airdrop

Een airdrop is een aanbieding aan beleggers om gratis een kleine hoeveelheid tokens/cryptomunten te ontvangen van een nieuw te lanceren project.

 

Anti Money Laundering maatregelen

Dit zijn alle maatregelen die wij moeten nemen om te voorkomen dat via onze organisatie geld wordt witgewassen. Zo kunnen wij je vragen naar de herkomst van de gelden die je wenst te beleggen in cryptovaluta. 

 

Algoritme

Een wiskundige formule waarmee data worden geanalyseerd, geïnterpreteerd en gecombineerd. 

 

Altcoin

Altcoin staat voor alternatieve munt. Dat is iedere cryptovaluta die geen Bitcoin is.

 

ATL (All-Time-Low)

Dit is de laagste koers die met een cryptovaluta is behaald.

 

ATH (All-Time-High)

Dit is de hoogste koers die met een cryptovaluta is behaald.

 

Baghodler

Een baghodler is iemand die te lang zijn cryptovaluta heeft vastgehouden en daardoor veel geld heeft verloren. 

 

Bear market

Een neerwaartse trend van de koers van een cryptovaluta. De koers blijft gemiddeld over een wat langere periode dalen.

 

Bèta versie

Bij deze versie is het netwerk (deels) functioneel, maar nog niet stabiel genoeg om op de markt te brengen. In deze fase wordt het netwerk getest door deze te spreiden over een geselecteerde groep van testgebruikers. Deze geven hun bevindingen dan weer door aan de programmeurs zodat zij verbeteringen kunnen doorvoeren.

 

Blockchain

Een blockchain is een gedistribueerd grootboek, beveiligd met cryptografie. Het is een openbaar netwerk waarop de uitgevoerde transacties in een blok worden opgeslagen. Ieder gemaakt blok wordt aan het voorgaande gekoppeld, waardoor een soort ketting van blokken ontstaat, de blockchain.

 

Bull market

Een opwaartse trend van de koers van een cryptovaluta. De koers blijft over een wat langere periode gemiddeld stijgen.

 

Dapps

Dapps zijn gedecentraliseerde apps die niet worden beheerd door een centrale organisatie zoals Apple of Google, maar door het gehele netwerk zelf (open source).

 

DDoS aanval

Bij een dergelijke aanval maken heel veel computers vanaf verschillende locaties en verspreid over de hele wereld contact met één server, om zodoende een website traag of zelfs onbereikbaar te maken.

 

Double Spending Problem

Het probleem dat een digitale waarde (bijvoorbeeld de Bitcoin) dubbel uitgegeven kan worden.

 

DYOR (Do Your Own Research)

Dit principe stelt dat je altijd zelf je huiswerk moet doen en zelf je beslissingen moet nemen en niet teveel blind vaart op de mening van anderen.

 

Eli5-taal (Explain it to me like I’m 5 years old)

De techniek achter de blockchain is vrij complex en als leek lastig te doorgronden. Vandaar dat steeds wordt getracht om gecompliceerde blockchain gerelateerde onderwerpen eenvoudig uit te leggen alsof je een kind van 5 jaar oud bent.

 

Fiatgeld

Geld dat dient als betaalmiddel, ruilmiddel en oppotmiddel en dat door een centrale autoriteit wordt uitgegeven. Denk hierbij aan de US Dollar en de Euro. Het wordt ook wel fiduciair geld genoemd.

 

FOMO (Fear of Missing Out)

Dit is de vrees dat een rally van een bepaalde cryptomunt wordt gemist. Met als gevolg dat een belegger zonder zelf onderzoek te verrichten instapt om te kunnen profiteren van een verwachte verdere koersstijging.

 

Fork

Een fork betekent dat een bestaande blockchain wordt gesplitst en dat er vanaf dat moment twee verschillende versies ontstaan. Dit kan een splitsing van de cryptomunt inhouden. Denk bijvoorbeeld aan de Bitcoin en Bitcoin Cash. Waarbij de laatste een afsplitsing is van de eerste.

 

FUD (Fear Uncertainty Doubt)

Het twijfel zaaien bij klanten of het beleggen in cryptovaluta wel zo verstandig is.

 

GAS

Een soort verbruiksheffing om van het netwerk gebruik te mogen maken. Anders gezegd het is een  betaalmiddel om applicaties te mogen bouwen op het netwerk.

 

Hash

Miners stellen hun computer(s) en daarmee hun rekenkracht ter beschikking om een ingewikkelde cryptografische puzzel op te lossen. Degene die het snelst de juiste oplossing (hash) weet te vinden, mag een transactie toevoegen aan de blockchain en wordt hiervoor beloond in de vorm van nieuwe cryptovaluta.

 

HODL (Hold On for Dear Live)

Het vasthouden aan een belegging in cryptovaluta of de koers nu stijgt of daalt. Hiermee wil men aangeven dat je niet in paniek moet raken als de koers bijvoorbeeld fors daalt. Op de langere termijn herstelt de koers zich weer vanzelf.

 

ICO (Initial Coin Offering)

Een ICO is een vorm van digitale crowdfunding voor het financieren van projecten of (startende) ondernemingen op het netwerk. De emittent geeft een nieuwe munt uit waarin je kunt beleggen.

Met de opbrengsten hieruit wordt het project gefinancierd.

 

Keys

Zodra je een digitale portemonee (wallet) opent, ontvang je een private key en een public key. Je kunt de private key het beste vergelijken met jouw pincode en de public key met je bankpas.

Alleen met beide keys samen (code en pas) kan je handelen.

 

Killer app

Dit is de meest succesvolle app van een aanbieder.

 

Know-Your-Customer Principe (Ken-uw-klant principe)

Wij moeten weten met welke klant wij zaken doen en stellen daarom altijd een cliëntenonderzoek in. Dit houdt kortgezegd in dat wij jouw identiteit en bankrekeningnummer verifiëren. Zodat wij zeker weten dat jij de persoon bent die bij ons klant wil worden.

 

Lambo

Een Lambo is de afkorting van Lamborghini een peperduur Italiaans automerk. Dit merk is het statussymbool voor crypto miljonairs. Veel beleggers schaffen deze auto aan zodra ze cryptomiljonairs worden.

 

Market Cap

Dit staat voor marktkapitalisatie en betekent de totale waarde van een cryptomunt, te berekenen door de koers te vermenigvuldigen met het aantal uitstaande munten.

 

Miner

Degene die op het Bitcoin netwerk transacties controleert, goedkeurt en vastlegt op de blockchain wordt miner genoemd.

 

Mining farms

Dit zijn locaties waar krachtige computers aan elkaar worden gekoppeld in een soort datacenter om zo Bitcoins te kunnen minen.

 

Mooners

Beleggers die denken dat koersen van cryptovaluta alleen maar kunnen stijgen.

 

Nocoiner

Een nocoiner is iemand die geen cryptovaluta bezit.

 

Node

Dat is een deelnemer die zijn computer heeft gekoppeld aan het netwerk en transacties mag valideren op betrouwbaarheid en integriteit.

 

Noobie

Een nieuweling of leek op het gebied van het beleggen in cryptovaluta.

 

Peer-to-peer

Transacties die op het netwerk plaatsvinden, vinden rechtstreeks plaats tussen twee gelijkwaardige gebruikers (peer-to-peer) zonder tussenkomst van een intermediair zoals een bank.

 

Proof of Work (POW)

Op het Bitcoin netwerk moeten de transacties worden gecontroleerd en na goedkeuring van alle deelnemers worden vastgelegd in de blockchain. Dit consensusproces is gebaseerd op het zogenaamde Proof of Work protocol (POW) dat door miners wordt uitgevoerd.

Miners moeten hiervoor een cryptografische puzzel oplossen, hetgeen veel rekenkracht van hun  computers vergt. Degene die als eerste de puzzel oplost, mag de transactie toevoegen en wordt hiervoor beloond. 

 

Proof of Stake (POS)

Een alternatief systeem voor POW, is het Proof of Stake protocol. Hierbij geldt dat hoe meer een deelnemer vasthoudt van de cryptovaluta binnen een speciaal daarvoor ingerichte wallet (staken), hoe groter de kans is dat hij de transactie mag valideren en toevoegen aan de blockchain. Bij dit systeem hoeft dus niet gemined te worden.

 

Pump-and-dump tactiek

Grote beleggers trachten middels deze tactiek een hype te creëren rond een cryptovaluta door deze de hemel in te prijzen, waardoor steeds meer beleggers de virtuele munt gaan kopen. Daarna dumpen ze de bewuste munt en behalen hiermee een aanzienlijke winst, terwijl kleine beleggers achterblijven met een behoorlijk verlies.

 

Rekt

Degene die veel verlies heeft gemaakt met het beleggen in cryptovaluta en bijna geruïneerd is.

 

SAT

De SAT, afkorting van Satoshi, is de kleinste Bitcoin eenheid. Een Satoshi staat gelijk aan 0,00000001 Bitcoin.

 

Satoshi Nakamoto

De oorspronkelijke bedenker of bedenkers van de blockchaintechnologie en de Bitcoin.

 

Seed

Mocht je jouw private key (toegangscode) onverhoopt kwijtraken, dan kan je deze herstellen door het invoeren van een lijst van meestal 24 Engelse woorden.

 

Shilling

Het creëren van een hype rondom een ​​bepaalde munt om de waarde ervan omhoog te praten.

 

Smart Contracts (Slimme Contracten)

Smart Contracts zijn applicaties op het netwerk die automatisch acties uitvoeren op basis van vooraf geprogrammeerde voorwaarden. Eenvoudig gezegd werkt een Smart Contact volgens het if-then-else principe. Als dit zich voordoet, dan volgt actie X, anders actie Y, geheel automatisch.

 

Stable coin

Dit is een cryptomunt waarvan de koers één op één is gekoppeld aan een traditionele valuta zoal de US dollar of de Euro.

 

Stack

De verzamelling cryptovaluta die iemand heeft.

 

Token

Een token ook wel crypto-equity genoemd, is geen digitale munt, maar geeft recht om gebruik te mogen maken van het netwerk om daarop bijvoorbeeld slimme contracten te bouwen. Als tegenprestatie dient de deelnemer te betalen met de token.

 

Trusted Third Party

Dat is een derde partij die het mogelijk maakt dat partijen met elkaar kunnen handelen, zonder dat ze elkaar hoeven te vertrouwen. De vertrouwenskwestie wordt namelijk overgenomen door deze derde partij. Te denken valt hierbij bijvoorbeeld aan een bank, een notaris of een makelaar.

 

Volatiliteit

De beweeglijkheid van een koers. In de cryptomarkt kunnen koersen op korte termijn nogal fluctueren.

 

Wallet

Dit is een digitale portemonnee waarin de private en publieke keys (zie: keys) zijn opgeslagen en die toegang geven tot de cryptovaluta portefeuille.

 

Hard wallet

Het opslaan van uw digitale codes (keys) op een externe gegevensdrager, zoals een USB-stick, of simpeler op een stukje papier.

 

Soft wallet

Het opslaan van uw digitale codes (keys) op een computer, laptop of mobiele telefoon.

 

Whales

Grote beleggers die door hun financiële omvang in staat zijn om koersen van cryptovaluta te beïnvloeden.

 

Whitepaper

Een alternatief rapport voor een prospectus die bij een aandelenuitgifte verplicht is.

Bij een uitgifte van een nieuwe cryptovaluta wordt een Whitepaper opgesteld. Hierin staat de  belangrijkste informatie van de onderneming of het project. Het is een niet gestandaardiseerd document en iedere partij stelt dit document dan ook naar eigen inzicht op.Registeren